Communication Goes To South Kalimantan

Communication Goes To South Kalimantan

Seminar Nasional Komunikasi

&

Workshop Akreditasi Sapto

Penyusunan Kurikulum Meuju Revolusi Pendidikan 4.0 & Executive Commite Empowermen ASPIKOM Korwil Jawa Barat

JAMBORE NASIONAL KOMUNIKASI 2018

Communication In Today’s Society

Communication In Today’s Society